Tuyển Dụng

Cách ghi điểm với nhà tuyển dụng của bạn

Trong nhiều trường hợp, cho dù bạn chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì bạn vẫn có thể bị lúng túng trong cuộc phỏng vấn. Một số nhà tuyển dụng

Bí quyết tuyển dụng thành công của công ty Nhật

Những khó khăn đó nên gắn liền với điểm yếu của các bạn. Đặc biệt, qua những khó khăn đó bạn đã học hỏi được những gì để cải thiện

Những kiểu nhân viên cần bị sa thải nhanh

Một nhân viên tốt sẽ luôn suy nghĩ, tìm tòi những cái mới trong khi một nhân viên tệ chỉ ngồi một chỗ và chờ xem người khác nói phải

Nhà tuyển dụng biết gì về bạn qua mạng xã hội

Bạn nên kiểm soát mạng xã hội của mình theo hướng đưa bạn đến với công việc mơ ước, hỗ trợ hiệu quả cho hồ sơ tìm việc và mở

Nhà tuyển dụng mong chờ điều gì ở sinh viên mới tốt nghiệp

Do đó, khi được hỏi: “Tại sao bạn lại muốn làm việc ở công ty chúng tôi?” thì khi trả lời bạn nên tập trung Dù chưa có kinh nghiệm

Cách ghi điểm với nhà tuyển dụng doanh nghiệp

Nếu bạn mạnh mẽ và có những lý lẽ thuyết phục, có thể bạn sẽ được tuyển dụng. Nếu người phỏng vấn nói rằng người khác đã vào vị trí