Đổi Việc

Kinh nghiệm để lại ấn tượng sau khi nghỉ việc

Bạn có thể sẽ muốn tìm hiểu một số thông tin về tiền thưởng, tiền lương của tháng cuối cùng và trợ cấp thôi việc. Thế nhưng, cũng không nên

Bí quyết khi ra trường nhảy việc thành công

“Nhảy việc” có thể mở ra những cơ hội mới để các bạn trẻ tìm được một môi trường làm việc tốt hơn, Môi trường không phù hợp Chuyển tới

Nhận biết bạn đã sẵn sàng nhảy việc chưa?

Nếu bạn chọn hầu hết là đáp án C, bạn đã làm công việc hiện tại một vài năm, đảm nhận trách nhiệm như nhau và chưa tìm được một

Phương án nhảy việc an toàn nhất

Nhìn CV của Lan Anh, có lẽ ấn tượng đầu tiên mang đến cho người xem là “choáng” với cái lý lịch làm việc của cô. Mới 2 năm tuổi

Dấu hiệu chứng tỏ nhân viên sắp nhảy việc

Nhiều nhân viên sau khi nghỉ việc sẽ cắt đứt mọi liên lạc với công ty cũ. Bạn hãy thử thay đổi điều đó. Trong suốt khoảng thời gian ít

Điều quan trọng cần lưu ý trước khi nhảy việc

Điều đó sẽ chỉ có lợi cho bạn mà thôi, nó giống như một lý lịch của một con người vậy, nếu bạn mang một “tiền án” tới nơi làm